Místo na svatbu a catering

Svatební obřad

Svatební obřad je ústřední téma celé svatby a jeden z mála úředních aktů, které absolvujeme s chutí. Pro někoho jde jen o to podepsat se, aby formálně stvrdil svá práva ve vztahu k tomu druhému, pro většinu z nás je v tom ale mnohem víc.

31.10.2021

Díky tomu, že tuto chvíli sdílíte nejen jeden s druhým, ale také se všemi, kdo mohou nebo chtějí být s vámi, se vám zapíše do srdce navždy. V jeden okamžik stojíte vedle sebe jako ona a on, a za chvíli slavnostně slíbíte, že s tímto, právě s tímto a jen s tímto člověkem plánujete prožít každou minutu svého života od teď až do chvíle, kdy jeden z vás odejde na věčnost. Stanou se z vás „my.

Církevní nebo civilní sňatek?

To je jedna z prvních otázek, které byste si měli položit. Jste-li oba věřící a víru praktikujete, nejspíš není příliš o čem diskutovat. V případě, že byl ale ve víře vychováván jen jeden z páru, může být už tato otázka (a někdy ne zrovna malým) úskalím na cestě ke šťastnému životu pod jedním jménem. Třeba i proto, že církevní sňatek je mnohem více svazující. Pokud si totiž své ANO řeknete před Bohem, platí jednou provždy. Úřední svatby jsou v dnešní době zase kouzelné v tom, že se nemusí odehrát jen na úředně zvolené půdě, ale prakticky kdekoli, kam se vám podaří dostat oddávajícího a matričního úředníka. svatební obřad kostel

Jaké dokumenty jsou potřeba?

Než se vydáte na městský úřad, pod který spadá místo, kde se budete brát, nezapomeňte si doma rodné listy a občanské průkazy. Případné další doklady (potvrzení o úmrtí předchozího manžela, o rozvodu…) si na vás vyžádají přímo na matrice. Pokud je jeden z vás cizinec, je nejlepším řešením dopředu si zavolat na příslušnou matriku a zeptat se, co všechno kromě dotazníku o uzavření manželství, který vám zde dají a vy jej vyplníte, po vás budou ještě vyžadovat. S sebou je dobré mít i poplatek ve výši 1 000 Kč, pokud se budete brát jinde, než má daná obec/město vyhrazená místa, pak počítejte také s příplatkem za výjezd úředníků, který se obvykle pohybuje od 2 000 Kč. V případě církevního obřadu se zeptejte svého faráře, zda bude vyžadovat nějaké jiné dokumenty, než je obvyklé, a také zajděte na nejbližší matriku.

Doklady ke svatbě přehledně a v kostce:

Ze všeho nejdřív tedy musíte navštívit matriku a vyzvednout si Dotazník k uzavření manželství. V něm budete vypisovat své nacionále a uvést, jaké příjmení budete po svatbě používat.

Přílohou k dotazníku někdy bývá také seznam hudby, ze kterého si můžete vybrat, které písničky vás provedou celým obřadem. Stále častěji je ale možné si vybrat mimo něj i vlastní (vám blízké) skladby.

Doklady potřebné ke svatbě s českým státním občanem

 • občanské průkazy snoubenců
 • rodné listy
 • doklad o státním občanství (nahrazuje OP)
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (nahrazuje OP)
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (je-li někdo ze snoubenců rozvedený)
 • úmrtní list manžela či manželky (je-li snoubenec nebo snoubenka ovdovělý/á)
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera (jde-li o snoubence, který již v partnerství žil)
 • rodné listy společných dětí (mají-li snoubenci takové)
 • rodné listy dětí nevěsty (pokud otec těchto dětí není znám)

Doklady potřebné ke svatbě s cizím státním občanem

 • rodný list, nebo rovnocenný doklad o narození, ze kterého musí být zřejmé zejména místo a datum narození, jméno a příjmení a údaje o rodičích
 • doklad o státním občanství – lze prokázat cestovním pasem
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6-ti měsíců (povolení domovského státu uzavřít manželství v ČR a pokud domovský stát takové potvrzení nevydává, předloží cizinec dokument o této skutečnosti)
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu – je-li cizím státem vydáváno
 • úmrtní list zemřelého manžela/partnera (pokud je někdo ze snoubenců ovdovělý). Tento doklad není třeba předkládat, jestliže je tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství na území ČR.
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (pokud jsou snoubenec či snoubenka rozvedeni)
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera (jde-li o snoubence, který již v partnerství žil)
 • doklad totožnosti – cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu pro cizince

Co dál potřebuje cizinec ke svatbě v Čechách?

V kalendářním týdnu před uzavřením manželství předloží snoubenec, který je cizincem, matričnímu úřadu potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané policií ČR, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší sedmi pracovních dnů. Toto neplatí, jde -li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky.

Bez tohoto potvrzení a výše uvedených dokladů se sňatek nemůže uskutečnit.

Doklady vydané orgány cizího státu mají důkazní moc veřejných listin v České republice, pokud jsou opatřeny předepsanými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka (ustan. § 57 zákona o matrikách), a to soudním tlumočníkem, jmenovaným dekretem příslušného soudu dle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

Pokud budou doklady přeloženy do českého jazyka v cizině, je nutné ověření našeho zastupitelského úřadu v té zemi, kde bude doklad pořízen (platí pro veškeré předkládané cizojazyčné doklady, mimo dokladů SR). To znamená, že příslušnou listinu ověří vyšší orgány příslušného státu a následně jsou superlegalizovány Českým zastupitelským úřadem v tom určitém státě.

Pokud doklady vydává zastupitelský úřad cizího státu v České republice, musí být tyto doklady ověřeny Ministerstvem zahraničních věcí ČR v Praze. U některých států je podle mezinárodní úmluvy možné nahradit superlegalizaci dokladů ověřovací doložkou tzv.: "APOSTILLOU". Toto ověření není nutné v případech, kdy byl doklad vydán ve státě, se kterým uzavřela ČR smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných.

Je nezbytné, aby byl při svatebním obřadu přítomen soudní tlumočník. Tlumočníka si zařídí snoubenci na vlastní náklady. Jen v případě, že cizinec dokonale ovládá český jazyk a učiní o tom písemné prohlášení, nemusí být svatební obřad tlumočen.

Doručení podepsaného dotazníku a veškerých dokladů na příslušnou matriku může zajistit jeden z budoucích novomanželů, není třeba, aby byli přítomni oba.

Kde a kdy se vzít?

Numerologie, datum svatby někoho z vašich blízkých, vaše vlastní výročí seznámení nebo jiné, počasí, dostupnost místa, které jste si vybrali či některého z dodavatelů, kterého na své svatbě chcete – to všechno jsou faktory, které ovlivní datum a místo vaší svatby. Vybírejte proto pečlivě, s ohledem na počet vašich hostů, komfort, který jim můžete a chcete poskytnout a také – vaše preference dané třeba i citovým vztahem k místu konání obřadu.

Extrémní svatební obřady

Pro milovníky podmořského potápění, zdolávání hor bez kyslíkových masek a spousty dalších aktivit, pod kterými se většině z nás vybaví slovo „adrenalin“ je tu samozřejmě ještě možnost - vzít se během vykonávání té dané aktivity. Najít v Česku úředníka a matrikářku, kteří s vámi ale dobrovolně budou sdílet stejné nadšení, bývá často úkol pro silné povahy. Dobrá zpráva ale je, že kdo hledá, obvykle najde! Proto ať už sníte o obřadu v jeskyni nebo práškovacím letadle, nevzdávejte se svého snu a bojujte za něj. Stojí to za to!

svatba hory


Najděte si dodavatele a domluvte se s nimi v naší kategorii Místo na svatbu a cateringNejpropracovanější online svatební plánovač s kalkulačkou najdete tady
facebookPixel
Sledujte nás@svatba.cz
Máte zájem se prezentovat na Svatba.cz?©2022 Svatba.cz s.r.o. Všechna práva vyhrazena