Opakované platby

Náležitosti týkající se opakovaných plateb.

Pro prodej Předplatného zveřejnění profilu v katalogu firem na portále Svatba.cz prostřednictvím webového rozhraní www.svatba.cz prodávajícím – Svatba.cz s.r.o., IČ 03955843, se sídlem: Baštýřská 142, Hostavice, 198 00 Praha 9 (dále jen „Prodávající“) a zájemcem o Předplatné zveřejnění profilu v katalogu firem na portále Svatba.cz (dále jen Kupující“).

1. Kupující zaškrtnutím souhlasu udělujete souhlas:

se založením a parametry opakované platby (podrobnosti se dozvíte níže) a s uložením platebních údajů na straně platební brány GoPay. Platební údaje, tj. zejména čísla platebních karet a další údaje zadávané při platbě, s Prodávajícím uvedená společnost nesdílí a Prodávající k nim nemá přístup. Společnost GoPay s.r.o. nakládá s údaji platební karty podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet).

2. Společné informace pro všechny opakované platby u jednotlivých typů Předplatného zveřejnění profilů a možnost ukončení Předplatného zveřejnění profilu:

2.1. Jakmile v rámci první objednávky konkrétního Předplatného zveřejnění profilu odsouhlasíte opakovanou platbu, do 3 pracovních dnů zašle Prodávající Kupujícímu do e-mailu potvrzení, že opakovaná platba byla založena. Dokud Kupující neukončí Předplatného zveřejnění profilu (nebo nezměníte Profil na jiný typ), pak vždy první den nového období Předplatného zveřejnění profilu (Tzn. u měsíčního – 30denního Předplatného zveřejnění profilu je to 31. den, 61. den atd. po začátku Předplatného zveřejnění profilu . U ročního Předplatného zveřejnění profilu 365 den, 735 den atd. po začátku Předplatného zveřejnění profilu .) dojde k automatickému strhnutí platby za Předplatné zveřejnění profilu (konkrétní fixní částka je vždy uvedena v objednávkovém formuláři).2.2. Pokud Prodávajícímu nejpozději 3 pracovní dnů před skončením Předplatného zveřejnění profilu Kupující nezašlete na e-mail zakaznickapodpora@svatba.cz, že své Předplatného zveřejnění profilu již nechce dále prodlužovat, a chce jej ukončit, dojde automaticky k prodloužení Předplatného zveřejnění profilu na stejné období a ke strhnutí opakované platby za toto období.

3. Parametry opakované platby:

Jedná se o platbu za měsíční nebo roční předplatné (tedy 30 dní počínaje dnem první nebo každé opakované u měsíční platby, případně 364 dní počínaje dnem první nebo každé opakované u roční platby). Platba se strhne vždy 1. den měsíčního předplatného zveřejnění Profilu (tedy 1. den, 31. den, 61. den atd.) a to po celou dobu trvání Předplatné zveřejnění Profilu (dokud Kupující Předplatné zveřejnění profilu neukončí – viz odst. 2.3.). u měsíčních plateb. Případně se platba strhne vždy 1. den ročního předplatného zveřejnění Profilu (tedy 1. den, 364. den, 728. den atd.) a to po celou dobu trvání Předplatné zveřejnění Profilu (dokud Kupující Předplatné zveřejnění profilu neukončí – viz odst. 2.3.). u ročních plateb.Strhávána bude vždy fixní částka v Kč ve výši uvedené v objednávkovém formuláři a zaškrtnuta Kupujícím při každé jednotlivé platbě.Maximální částka u měsíční platby Předplatného zveřejnění profilu je 2 500,- bez DPH a u roční platby 30 000,- Kč bez DPH. O částce je Kupující vždy informován v objednávkovém formuláři a souhlasí s ní zaškrtnutím dané položky včetně ceny.Pokud dojde ke změně ceny Předplatného zveřejnění Profilu, bude o tom Kupující předem informován e-mailem a Kupující se rozhodne, zda bude v Předplatném zveřejnění profilu dále pokračovat a nebo jej zruší. Pokud se Kupující rozhodne neprodloužit Předplatné zveřejnění profilu o další měsíční nebo roční období, je nutné, aby Kupující o tomto informoval Prodávajícího e-mailem zaslaným na zakaznickapodpora@svatba.cz o zrušení Předplatného zveřejnění profilu nejpozději 3 dny před koncem aktuálního měsíčního nebo ročního období. V případě, že Prodávajícího bude Kupující o zrušení Předplatného zveřejnění profilu informovat později, dojde ještě ke strhnutí nejbližší platby a prodloužení o jedno měsíční nebo roční období. Poté bude zrušeno Předplatné zveřejnění profilu i opakovaná platba.
Tyto podmínky jsou účinné od 8.7. 2020
facebookPixel
Sledujte nás@svatba.cz
Máte zájem se prezentovat na Svatba.cz?©2024 Svatba.cz s.r.o. Všechna práva vyhrazena